AIS spol. s r.o. Měřicí a informační technologie pro energetiku

česky english

AIS spol. s r.o. - profil společnosti

Společnost byla založena v roce 1990. Zaměstnanci firmy mají více než 40-leté zkušenosti s realizací řídicích systémů v energetice. Firma realizovala synchronní měření vlastními terminály ve více než 150 rozvodných stanicích (přes 700 měřených vstupů).

Předmětem podnikání jsou především následující oblasti činností:

Realizace webservis.cz