AIS spol. s r.o. Měřicí a informační technologie pro energetiku

česky english

Certifikáty

V roce 2005 byl do naší společnosti zaveden Systém managementu jakosti dle ČSN EN ISO 9001:2001.

Počátkem roku 2017 jsme úspěšně prošli certifikačním auditem dle inovované normy ISO 9001:2015 a obdrželi jsme certifikát Systému managementu kvality.

Etický kodex firmy je k dispozici na sekretariátě, na intranetu a na vyžádání.

Certifikát Systému managementu kvality

Realizace webservis.cz