AIS spol. s r.o. Měřicí a informační technologie pro energetiku

česky english

Reference

Synchronní fázory (FOTEL, METEL - stav v roce 2016)

Měření a řízení

Konvertory přenosových protokolů

Modemy MRS32

Realizace webservis.cz