AIS spol. s r.o. Měřicí a informační technologie pro energetiku

česky english

Stručná informace o systému WAM METEL:

Společnost AIS vyvíjí a implementuje systémy pro měření synchronních fázorů od roku 2000. V současnosti je k dispozici třetí generace těchto systémů, systém WAM METEL. Tento systém zahrnuje všechny úrovně od měření na rozvodnách, datové koncentrátory, centrální stanici s dlouhodobým archivem a klientské pracovní stanice. K dispozici jsou také analytické a expertní funkce.

Systém METEL v plné konfiguraci pracuje v ověřovacím provozu od začátku roku 2011. Funkce systému je možno sledovat on-line ze vzdálené pracovní stanice. Dlouhodobý ověřovací provoz je nasazen v distribuční síti 110kV.

Krátkodobý ověřovací provoz v přenosové síti 400/220 kV byl nasazen v roce 2007.

Systém METEL je založen na měření a zpracování třífázových synchronních fázorů napětí a proudu. Jednotky METEL-PMU použité k měření měří synchronní fázory 50x za sekundu, tj. s periodou 20 ms. Jednotky pracují v souladu s mezinárodní normou IEEE C37.118:2005 a jsou plně kompatibilní s jednotkami PMU jiných výrobců, které dodržují stejnou normu. Systém je flexibilní a umožňuje vývoj dalších funkcí a aplikací podle požadavků zákazníka a podmínek specifických sítí.

Data z jednotlivých PMU jsou posílána do centrální stanice, kde jsou v reálném čase zpracována a archivována. Všechny komunikace odpovídají výše uvedené normě. Systém může také zpracovávat data z jiných systémů WAM a centrální stanice umožňuje přenos dat do dispečerského řídícího systému.

Funkce systému umožňují zpracování a monitorování dat podle požadavků uživatele, např. monitorování rychlých přechodových dějů nebo monitorování pomalu se měnícího stavu síťových komponentů, jako jsou parametry vedení. Uživatel může pracovat on-line nebo exportovat data pro zpracování v jiných systémech.

Výstupy jednotlivých aplikací se zobrazují v klientských pracovních stanicích připojených k centrální stanici.

Systém je koncipován jako otevřený pro spolupráci s komponentami nebo systémy od jiných dodavatelů a pro efektivní doplňování funkcí řídicího systému.

V systému jsou k dispozici např. tyto funkce:

Výše uvedené funkce byly vyvíjeny pro použití v distribučních sítích i přenosových sítích. Některé funkce jsou určeny speciálně pro přenosové sítě.

Společnost AIS nabízí on-line demonstraci provozu systému WAM METEL v síti 110kV pomocí vzdálené klientské stanice.

Typické schéma:

Implementace WAMS ve všech úrovních:

Základní vlastnosti METEL:

PDFStáhnout tuto stránku

Realizace webservis.cz