AIS spol. s r.o. Měřicí a informační technologie pro energetiku

česky english

Dokumentační a dohledový systém

Dokumentační a dohledový (dispečerský) systém (dále DODIS) je komplexní nástroj k vedení a užívání elektronické dokumentace a k dohledu nad zdokumentovaným technologickým prostředím v reálném čase. Systém byl vyvinut pro evidenci a dohled nad dispečerskou komunikační technikou.

Systém podporuje činnosti při rozvoji, řízení a analýze zdokumentované sítě zařízení. Jeho významným přínosem je:

Koncepce

DODIS se skládá ze dvou podsystémů, dokumentačního a dispečerského (dohledového). Základem je podsystém dokumentační, ve kterém je požadovaná technika plně popsána. Dispečerský podsystém je tvořen nadstavbou, která umožňuje dohledovat chování sledované technologie v reálném čase.

DODIS je vybudován podle modelu klient – server. Základ je tvořen souborem programových prostředků pracujících na SQL serveru a na uživatelských stanicích (klientech). Součástí dohledového podsystému jsou technické prostředky – terminály – určené pro připojení sledovaných zařízení.

Technické prostředky systému spolupracují prostřednictvím lokální sítě LAN. Základem systému je vyhrazený SQL server. Uživatelské stanice jsou jeho klienty a jejich počet není omezen. Mohou být připojeny buďto přímo na lokální na LAN nebo vzdáleně prostřednictvím WAN. Klientský SW pracuje v prostředí OS Windows.

Dohledový systém vznikne doplněním programového vybavení o dispečerskou část a rozšířením konfigurace systému o zdroje informací o dohledovaných technologických zařízeních. Přenos informací do serveru zajišťují technologické terminály, jejichž konfigurace a funkce je závislá na zdrojích informací a způsobu přenosu. Komunikace mezi terminály a serverem DODIS probíhá po síti LAN.

Ze strany dohledované technologie mohou být vstupy do terminálů přímé nebo komunikační. Přímými vstupy jsou signály a měření; komunikačními vstupy jsou sériové linky s různými typy protokolů nebo síťová karta pro komunikaci po síti LAN. Vstupem terminálu může být také propojení s telefonní ústřednou pro přenos dat po komutované síti.

Zdrojem informací pro DODIS mohou být jak přímo dohledovaná zařízení, tak dohledy specializované na určitý typ technologie nebo jiný informační systém, který potřebné údaje již obsahuje.

Realizace webservis.cz