AIS spol. s r.o. Měřicí a informační technologie pro energetiku

česky english

Aplikace:

Estimace stabilního stavu elektrické sítě

Monitorování oscilací frekvence a výkonu

Lokalizace poruch na vedení

Měření parametrů elektrického vedení za provozu

Podpora spínání v distribučních sítích

On-line vyhodnocování přenosové kapacity vedení — ampacity

Detekce ostrovního provozu

Stabilita elektrické sítě


Realizace webservis.cz